NMKM på Facebook

Klub kontingent

Kommende Events

Ingen begivenheder

Generalforsamling

Hermed indkaldes til 
 
GENERALFORSAMLING  i Næstved Motor Klub´s Hovedafdeling

 

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 i Nisseringen´s Cafeteria

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Eventuelt

 

Før generalforsamlingen ser hovedbestyrelsen således ud:

Formand                   Arne Lodal                På valg

Kasserer                    Lene Andersen           På valg 

Sekretær                   Flemming Nielsen       

Formand NMKA           Gert Nielsen              Valgt på NMKA´s generalforsamling

Formand NMKM           Peter Mastrup            Valgt på NMKM´s generalforsamling

 

Revisor (NMKA)          Tom Nielsen              

Revisor (NMKM)          Torben Dalskov          På valg

Revisorsupp. (NMKA)   Jette Nielsen             På valg

 

Revisorsupp. (NMKM)   Finn Rasmussen        

 

NMK`s hovedbestyrelse

 


Med venlig hilsen 
Lene Andersen

Bliv medlem af NMK

Sponsore/Partnere