Banestatus

 

Bane 1 Bane 2 Micro

roed

 

Opdateret 

22/03 12.10

Grøn = Banen er åben

Gul = Andet (Se kalender)

Rød = Banen er lukket
 

Hvis "bolden" er grøn trænes der både onsdag og lørdag frem til udgangen af marts.


Årskalender tryk her.

 
 
 
 
 
 
 

Klub kontingent

Kommende Events

Lør 30. Mar, 11:00 - 15:00
Lørdags træning

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hvad er Licens og Kontingent?

Priser:

Medlemskab af Næstved motorklub MC 2019: 450 kr.
Træningsgebyr medlemmer, mini maxi      50 kr.
Træningsgebyr medlemmer, micro    25 kr.
Træningsgebyr for ikke medlemmer mini maxi   100 kr.
Træningsgebyr for ikke medlemmer micro 50 kr.

 

For licens typer 2019: Tryk Her.

Kontingentregler for licenskører i Næstved Motorklub - MC Afdelingen

 

Formål:

Formålet med disse kontingentregler er at sikre, at alle Næstveds Motorklubs aktive kørerlicensindehavere,

hjælper med den praktiske løsning af de opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og en motorbane.

Således er det fremtidigt ikke kun en “hård kerne” af mennesker, der skal lave alt arbejdet for os andre -

DU skal også være med. Hvis vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre og du får Danmarks bedste motocrossklub.

 

§ 1

Disse kontingentregler gælder alle kørere i Næstveds Motorklub, der har indløst et MC-kørerlicens. Klubbens almindelige kontingent kr. 450,00 fastholdes indtil næste generalforsamling. Hertil kommer forpligtelser, som anført herefter.

 

§ 2

 

Som licenskører i NMK og du:

Er du mellem 3 og 10 år (I det år du fylder 3) skal du mindste lægge 5 arbejdstimer i klubben.

Er du mellem 11 og 14 år ( I det år du fylder 11) skal du mindste lægge 10 arbejdstimer i klubben.

Er du mellem 15 og 17 år ( I det år du fylder 15) skal du mindste lægge 15 arbejdstimer i klubben.

I det år du fylder 18 år skal du mindste lægge 20 arbejdstimer i klubben.

For licenskører med indslusningslicens skal der kun arbejdes de halve timer.

For kører der indløser licens efter 1/8 kræves der ikke arbejdstimer forklubben.

I det år du fylder 15 år og arbejdet mere end det du skal, udløser det træningsbilletter( 1 time giver 1 billet), som kan bruges året efter.

For den flittige som arbejder mere en 50 timer total udløser det et træningskort til brug året efter.

 

§ 3

Det er ikke afgørende, at det er dig som licenskører, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden

repræsentant kan gøre det for dig. Det skal dog oplyses ved ifm. arbejdet Dog er du som licenskører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/gruppeformandens tilfredsstillelse i perioden fra 1.januar til 15.november.

Der kan/må ikke handles med timerne, da de er personlige.

Får du en anden til at udfører arbejdet skal det aftales inden arbejdet påbegyndes.

 

§ 4

Arbejdet du skal udfører er  hovedsagligt for klubben, men der vil også være grupper med faste opgaver som du kan tilmelde dig.

§ 5

På de dage du har tilmeldt dig er det af største vigtighed at du:

- MØD op til aftalte tid (ellers “lukker ventezonen”)

- Sørger for, at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut.

- Respekterer beslutninger og vis hensyn til alle omkring dig. Du skal arbejder og ikke udfylder tiden med “snak”.

- Selvfølgelig skal vi hygge os – men på den rigtige måde.

- Udfører dine opgaver grundigt og samvittighedsfuldt som en god kammerat.

- Du er selv ansvarlig for at den ansvarlige på dagen får noterer dine arbejdstimer.(Navn og licensnr.)

 

§ 6

Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt - men vi skriver det for at undgå misforståelser:

Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 130,00 for hver manglende arbejdstime, før du kan forny dit DMU licens det efterfølgende år.

Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

 

§ 7

Du kan “frikøbe” dig for dine forpligtelser, ved at betale kr. 2.000,00 ved licensfornyelse. Det vil klubben vise positiv forståelse for - mest fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

 

§ 8

Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder. Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os og lære af vores egne og hinandens fejl.


 

DM-A 1. afd.

NMKM på Facebook

Vejret i Næstved

Vejr4

Sponsore/Partnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nikolaj L. vs Drone